O nás Traily Základna Bike park Klíny Bydlení Galerie Mapa Enduro závod Partneři Kontakt facebook

Klínské traily

O nás

Klínské traily jsou celoročně značené cyklistické stezky. Stezky by se dali svým zaměřením zařadit do kategorie Trail riding, All mountain a Enduro. Na své si při výjezdech ke startu sjezdových úseků přijdou i vyznavači kategorie Cross country.

O údržbu a rozvoj stezek se stará spolek Klínské Traily z.s.

Umístění Klínských trailů nedaleko obce Klíny bylo zvoleno z několika důvodů. Prvním důvodem je vzdálenost od města Mostu, kde můžeme najít další značené trasy hlavně pro kategorii Cross country a maraton a tím pádem i poměrně velkou komunitu vyznavačů horské cyklistiky, samotné město Most je také jedním z partnerů projektu. Druhým důvodem je přítomnost zaběhlého bike parku přímo v obci Klíny a spolupráce s provozovatelem bike parku společnosti Sportareál Klíny. Třetím a možná hlavním důvodem je přítomnost krásné přírody se strmě se svažujícími stráněmi Krušných hor, které jsou ideálním základem pro budování tras.

Právě ráz zdejší přírody je jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje vzhled a technickou stránku vznikajících tras. Jednou z priorit spolku je zachování vzájemné interakce mezi přírodou a horskou cyklistikou. Proto se trasy mění se změnou okolního lesa. Podkladem je smrková či buková hrabanka s přirozenými překážkami, které si na jezdce připravila sama příroda. Tam kde ze zalesněných strání vystupují kamenitá pole vznikají přirozeně technické úseky a v případě nutnosti překonat nějaký ten horský potok nehledejte lávku, ale očekávejte sprchu vody a bláta.

Traily

Provozní řád trailů

 • Tento provozní řád se vztahuje na provoz Klínských trailů, které jsou určeny pro jízdu na horském kole (dále jen cyklotras).
 • Provozovatelem je spolek Klínské traily z.s., se sídlem společnosti: Rašov 64, 436 01 Klíny.
 • Vstupem na cyklotrasy „Klínské Traily“ uživatel potvrzuje, že byl seznámen s provozním řádem.
 • Člen spolku může provést kontrolu dodržování provozního řádu a má právo jezdci, který poruší některé ustanovení provozního řádu, neumožnit jízdu po cyklotrasách.
 • Účastník provozu na cyklotrasách je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy (zejména lesním zákonem č. 289/1995 Sb.) a pokyny provozovatele, nebo jím pověřených osob. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob je účastník plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli cyklotras i třetím osobám způsobí.
 • Provozovatel cyklotras neodpovídá za škody na majetku a zdraví účastníků, pokud byly způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu a pokynům provozovatele, nebo jím pověřených osob.
 • Dětem do 10 let je jízda na cyklotrasách umožněna pouze pod dozorem některého ze zákonných zástupců na jeho odpovědnost, případně s instruktorem společnosti ZIMLET Klíny.
 • Stezky jsou určeny zkušeným cyklistům, kteří zvládají technickou jízdu v terénu.
 • značení na trase (obzvláště v místě styku tras a na křížení se silnicí) a tomu upravit a přizpůsobit rychlost své jízdy. Zároveň musí dbát na bezpečnost vlastní, dalších jezdců i ostatních návštěvníků areálu. Je zakázáno vyjíždět z vyznačených tras a volně se pohybovat v lesním porostu.
 • Jezdec je povinen jezdit s vhodným horským kolem, které má dobrý technický stav. Zjistí-li provozovatel cyklotras špatný technický stav kola osoby požadující jízdu po tratích, neumožní jízdu na tomto kole do odstranění závady.
 • Jízda na kole pod vlivem alkoholu a jiných omamných a návykových látek je zakázána.
 • Na cyklotrasách a v okolním lese je zakázáno kouření.
 • Jezdec je povinen používat ochrannou cyklistickou přilbu. Dále je doporučeno používat i jiné ochranné vybavení, jako třeba rukavice, chránič páteře, chrániče loktů, kolen, holení a další.
 • Každý jezdec musí přizpůsobit volbu trasy a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trasy, klimatickým podmínkám a viditelnosti. Doporučená vzdálenost mezi jezdci je minimálně 30 metrů.
 • Cyklotrasy jsou jednosměrné.
 • Každý jezdec je povinen v případě potřeby poskytnout zraněnému jezdci první pomoc a ohlásit. Při úrazu volejte telefonní číslo 601 302 634 (Horská služba Klíny) nebo využijte telefonních čísel 1210, 155, nebo 112.
 • Provozovatel cyklotras má právo v případě potřeby jednotlivé trasy na přechodnou dobu uzavřít. Důvodem pro uzavření je např. rozmoklá trať, poškození trasy, práce v lese apod. Jezdci musí toto omezení bezpodmínečně respektovat.
 

Dodržujte Kodex terénního cyklisty dle ČeMBA:

V přírodě nejsme sami. Abychom v přírodě nekazili pěkné zážitky ostatním a ostatní je nekazili nám, ČeMBA propaguje dodržování Kodexu terénního cyklisty. Podstatou je zodpovědnost a ohleduplnost k přírodě, lidem i majetku.

 • Jezdi pouze po povolených cestách - Jestliže je cesta legálně označena jako zakázaná, nepoužívej ji.
 • Nezanechávej stopy - Přizpůsob styl jízdy povrchu cesty tak, abys jej nepoškozoval. Jezdi jen po existujících cestách, nevytvářej nové. Nejezdi smykem. Nezanechávej po sobě odpadky – co jsi do lesa přivezl, také odvez.
 • Ovládej své kolo - Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeš někoho nebo něco potkat. Nepřeceňuj svou technickou a fyzickou zdatnost.
 • Dávej přednost ostatním - Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení dostatečně zpomal a je-li to z hlediska bezpečnosti nezbytné, zastav. Buď vstřícný a přátelský. Při míjení koní respektuj pokyny jezdce.
 • Buď ohleduplný ke zvířatům, rostlinám a majetku - Neplaš zvířata a dávej jim dostatek prostoru k úniku. Nenič rostliny. Nepoškozuj přírodní útvary a soukromý majetek. Zavírej brány ohrad. Nepoškozuj zemědělské kultury, zvláště před sklizní.
 • Jednej s rozmyslem - Jezdi s takovým vybavením, abys byl soběstačný. Předvídej nebezpečné situace a změny počasí. Používej přilbu.
 • Poslední, ale zlaté a nejdůležitější pravidlo - Zpomal, usměj se, pozdrav, jsi vyslancem našeho sportu!

 

 

Dam trail

Trail nazvaný podle Janovské přehrady, kde je také cíl i ostatních trailů, jeho start je na Mračném vrchu. V úvodní polovině se dá trail charakterizovat jako plynulý single track v bukovém porostu, který se neustále zrychluje a tím nabírá na obrátkách. Po přejezdu do březového lesa se trail mění ve středně technicky obtížný, který je ovšem v pomalé rychlosti sjízdný pro většinu cyklistů. Závěrem trailu vás osvěží přejezd horského potoka a následně brzdíte u vpusti Janovské přehrady.


 

Ore trail

Je zatím nejlehčím trailem, který se opět vine v bukovém lese od jeho startu na Mračném vrchu. Trail je sjízdný pro většinu cyklistů. Start trailu je velmi podobný svým flow charakterem první polovině Dam trailu, ale nestřídá ho technická pasáž jako v předchozím případě. Trail klesá v podobném profilu až k přehradě. Ve spodní pasáži je možné odbočit od Dr. Jakylla k panu Hydovi v podobě našeho nejtežšího Shorty trailu.


 

Shorty trail

Je náš nejtěžší krátký trail, kde se do cesty připletlo pár balvanů. Trail není potřeba moc popisovat, uvidíte sami. Nutné je zmínit že v případě deštivého počasí mohou být kamenité pasáže hůře sjízdné.


 

Ethylen trail

Stoupací a zároveň propojovací trail, který prověří nejen tvou techniku, ale i fyzičku. Startuje u Sportareálu Klíny a dovede vás na start trailů na Mračném vrchu. Kdo ho vyjede bez šlápnutí na zem?


 

Deer trail

Jeho název byl inspirován jelení zvěří, která se často prohání po svazích Janovské přehrady. prostřednictvím tohoto trailu si to na svém bajku můžete vyzkoušet také. Začátek v březovém lese bych zařadil do kategorie flow trailu, není na škodu si občas šlápnout. zhruba v půlce se taril láme a dále klesáte po strmém svahu opět až k přehradě. Trail je sjízdný pro většinu cyklistů a neobsahuje žádné technicky náročné pasáže.

 

Hamr trail

Nejdelší trail našeho parku začíná stejně jako Ethylen a Deer. Po horní pasáži v březovém lese, která je společná i pro Deer, se odklání doleva a klesá až do Litvínova (městská část Hamr). Trail je připravený tak aby byl sjízdný pro většinu bikerů a to i s XC vybavením. Obtížnost trailu by mohla být zařazena do kategorie „Modrá“, zelenou barvu jsme zvolili protože je spojovacím prvkem mezi městským životem a přírodním trail parkem v srdci Krušných hor.

Základna

Sport areál Klíny, kde si můžete půjčit kolo, zaparkovat auto či karavan, využít hotel Emerán a dobře se najíst. (http://www.hotelemeran.cz/).Mapa

 

 

Galerie


test
test
test
test
test
test
testKontakt


Partneři

Specialized
Lannutti
Venator
KL Sport
Město Most
MOLUX
Klíny